Palvelumme Turun satamassa

Ahtaus

Tarjoamme asiakkaillemme vankalla kokemuksella ja ammattitaidolla niin RoRo- StoRo- kuin LoLo-laivausten ahtauspalvelua.

Turun satamassa:

 • 4 RoRo-ramppia
 • 2 STS-nosturia
 • 500 trailer-kenttäpaikkaa
 • Kontinkäsittelyvalmius
 • 20 reefer-kenttäpaikkaa trailereille
 • Raskasnostopalvelu
 • laituripituus 400 metriä
 • syvyys 10,0 metriä

Erikoisnostot

Lastinluovutus ja vastaanotto 

Turku terminaalit työnjohto           050 565 7412 

L-terminaali.turku@finnsteve.fi 

Raskaiden lastikollien ja projektikuljetusten palvelutoiminta

Ryhmämme myy ja vastaa palvelun kehittämisestä yhdessä. Ryhmän työnjako on seuraava:

 • Netta Keyriläinen on vastuussa asiakasryhmäraportoinnista seurantatietoineen ja myyntisuunnitelmineen
 • Kimmo Lehtinen on kokonaisvastuussa konventionaalisten laivausten toteutumisesta sopimusten mukaan. Hän koordinoi Finnsteven henkilöstö-, kone- ja työvälineresurssien käyttöä näissä palveluissa yhteistyössä satamien tuotannonohjauksen ja -suunnittelun sekä työvoimakeskuksen ja kiinteistöosaston kanssa.
 • L-terminaalin työnjohto toimii asiakkaiden lastinkäsittely- ja lastinkiinnitysneuvojana sekä on yhteydessä terminaaleissa yksiköitävien laivausten toteutumisesta sopimuksen mukaan.
 • Finnsteven muu organisaatio tukee tätä palvelutuotetta toiminto-organisaation mukaisesti. 
 • Turussa Teppo Heikkilä on kokonaisvastuussa vientiterminaalitoiminnasta. 

Toimituksista vientiterminaaleihin sovitaan edelleen lastinhoitajiemme (tai vientihuolintamme) kautta.

Terminaalipalvelut

Finnsteven Turun terminaali palvelee asiakkaita, jotka haluavat tavaran yksiköinnin / purun tapahtuvan satamassa. Yksiköinti tapahtuu varustamon kuljetukseen osoittamalle lastiyksikölle. 

Lisätiedot: L-terminaali työnjohto 050 565 7412 L-terminaali.turku@finnsteve.fi 

Projektilaivaukset

Kokeneen henkilökuntamme ja monenlaisen lastin käsittelyyn sopivan kalustomme avulla, tarjoamme myös suurten lastiyksiköiden sekä kappaletavaran projektilaivauspalveluita.

Ota yhteyttä tarjouspyyntö-lomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse sales@finnsteve.fi.

Lämpövarastointi

Finnsteve-yhtiöillä on mahdollisuus tarjota lämpövarastointipalveluja.

Säilytystä ei tarjota IMO-yksiköille.

Lisätietoja:

Teppo Heikkilä                      050 565 5600

teppo.heikkila@finnsteve.fi

VGM-punnitukset

Konttipunnituksen tarkennetut SOLAS-määräykset astuivat voimaan 1.7.2016. Määräyksen mukaisesti kontin laivaajan tulee ilmoittaa kontin vahvistettu bruttomassa (VGM = Verified Gross Mass) kirjallisesti aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen. Mikäli kontilla ei ole VGM-tietoa, konttia ei saa lastata alukseen.

 • Finnsteve-yhtiöt tarjoaa punnituspalvelua tyyppihyväksytyillä laitteilla Turun satamassa terminaalimme kautta laivattaville yksiköille.
 • Punnitus on tilattava ennakkoon terminaali-ilmoituslomaketta käyttäen. Lomake täyttöohjeineen löytyy täältä.
 • Punnitustosite toimitetaan punnitustilauksessa ilmoitettuun tilaajan tai laivaajan sähköpostiosoitteeseen
 • Jos kontin VGM on tiedossa, se tulee ilmoittaa terminaali-ilmoituksessa. VGM-tiedon ja punnitustilauksen puuttuminen ei kuitenkaan estä yksikön vastaanottoa Finnsteven terminaaliin, mikäli ennakko on muuten kunnossa.
 • Mikäli punnitus tarvitaan terminaalissamme jo olevalle yksikölle, siitä tulee tehdä erillinen tilaus sähköpostitse osoitteeseen mrn.h.exp@finnsteve.fi. Viestin tulee sisältää kopioitavassa muodossa punnittavan yksikön tunnus, maksajatieto, sekä tilaajan/laivaajan sähköposti johon punnitustosite lähetetään. 
 • Punnitsemme satamassa kontitettavat erät tarvittaessa laivaajan tilauksesta, mikäli VGM painon määrittämiseksi ei voida käyttää summausmenetelmää
 • Punnituspyyntö tulee lähettää huolinta.turku@finnsteve.fi ennen kontituksen aloittamista
 • Finnsteve-yhtiöt ei vastaa mahdollisista odotuskuluista tai VGM closing-ajan ylityksistä.

Lisätietoja: sales@finnsteve.fi

Laivanselvitys

Tarjoamme ahtaus-, huolinta- ja laivanselvityspalveluja Turun satamassa.

Laivanselvitys toimii laivojen ja varustamoiden paikallisena asiamiehenä huolehtien aluskäyntiin liittyvästä yhteydenpidosta eri tahoille, tarvittavista viranomaisilmoituksista sekä dokumentaatiosta ja tarjoaa avustusta myös muiden asioiden järjestämisessä, joita varustamo, alus ja miehistö tarvitsevat.


Yhteydenotot / laivalaskelma-tarjouspyynnöt: agency.turku@finnsteve.fi

ship, cargo, sea-6282376.jpg

Finnlines rahtitiedustelu

Huom. tiedustelun lähettäminen ei tarkoita, että lastitila on varattu.

Finnlinesin RoRo-palvelut painottuvat Suomen ja sen tärkeimpien kauppakumppanien välisiin kuljetuksiin. Omat toimipisteet mm. Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Venäjällä ja Iso-Britanniassa sekä laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto takaavat korkeatasoisen palvelun.

Finnlinesilla on säännöllistä, tiheää rahti-matkustajaliikennettä Suomen ja Saksan välillä, ro-ro-liikennettä Suomen, Tanskan, Iso-Britannian, Benelux-maiden ja Biskajanlahden sekä Venäjän välillä.

Siirry tästä lähettämään rahtitiedustelu Finnlinesille.

Raideliikenteen palvelupaikkakuvaukset