TURKU

Ohjeet

Yleinen nopeusrajoitus satama-alueella on 40 km/h, poikkeuksena porttialue, jossa rajoitus on 20 km/h.

Satama-alueella ajoneuvosta postuttaessa tulee olla käytössä työsuojelumääräysten mukaisia suojavarusteita ja CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta.

Lue Turun sataman turvallisuusohjeet klikkaamalla tätä linkkiä. (Poistut Finnsteven sivuilta)

Yleiset ohjeet

Tuontiajoneuvojen nouto, depot asiointi, VGM-punnitukset, vaaralliset aineet

Lomakkeet

Terminaali-ilmoitukset, kytkentätilaukset ja lämpövarastointipyynnöt